bullet image

bullet imageHär kan du köpa mjölk
Direkt från gården

wheat field

Så naturligt som lagen tillåter

Vår mjölk är så naturlig som lagen tillåter ut till slutkund. Den är pastöriserad men inte homogeniserad.

Bara mjölk?              

Är mjölk bara mjölk?  Det beror nog på vem du frågar.

Om du frågar oss, är det ett viktigt livsmedel  i vårt land, där vi inte kan odla året runt.

Kon som ger oss mjölken är också ett mycket viktigt djur för våra landskap.

Hon betar och håller landskapet öppet samt lämnar sin träck till naturen.

Gården där kon bor är också viktig för landet då den inte bara sysselsätter bonden utan även hantverkare, banker, chaufförer,livsmedelsarbetare och många därtill.

Så är mjölk bara mjölk? Ja det får du avgöra

--------------------------------------

Vi har investerat med hjälp av stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i gårdsmejeri och gårdsbutik.

Syftet är att förädla vår egen mjölk för direktförsäljning till konsument.

Detta har tagits väl emot av våra kunder.

.


Uppfödda med kärlek

Vi har alltid våra djurs välbefinnande i fokus. Om djuren inte mår bra gör inte vi det heller.