Härensås södregård

Ett Småländskt familjejordbruk mittemellan Växjö och Alvesta 

Gården köptes år 1924 och drivs idag av 3:e och 4:e generationen.

Huvudproduktionen är mjölk, till gården hör även växtodling och skogsbruk.

Butiken&Mejeriet

Butiken & Mejeriet startades 2016

Lokalerna ligger i en renoverad ladugård där vi tidigare hade våra ungdjur, som nu flyttat till ett nytt stall där de har det mycket bra.

I mejeriet har vi möjlighet att förädla mjölken till dryckesmjölk.

I butiken kan du köpa vår mjölk i en automat.

Mjölken är lågpastöriserad. Det innebär att mjölken blivit upphettad till 63,5°och håller den temperaturen i 30 minuter sedan kyls den snabbt till +4 grader.
Detta dödar eventuella bakterier.

Vår mjölk är så naturlig som lagen tillåter, den är pastöriserad men inte homogeniserad.

Homogenisering är när man sönderdelar fettet i mjölken,så inte grädden kan flyta upp till ytan.

På vår mjölk flyter grädden upp till ytan. Man kan antingen skumma av den och använda i matlagning eller skaka flaskan försiktigt så den blandar sig med mjölken igen.Djuren

På gården finns ca 75 mjölkkor och lika många ungdjur. 

Alla våra djur går lösa i stallarna med fri tillgång till mat ,vatten och liggplats.

På sommaren får djuren komma ut på bete, yngre djur är ute dygnet runt och mjölkkorna tar vi in för att mjölka.

Varje dag äter djuren ca 3,4 ton gräs odlat på gården och 0,5 ton inköpt kraftfoder.


Mjölkning

Korna mjölkas två gånger om dagen. En gång på morgonen kl 05:00 och en gång på eftermiddagen kl 16:00.

Ett mjölkpass tar ca 1,5 h för två personer.

Vi mjölkar korna i en mjölkgrop med 12 koplatser.

En mjölkgrop är en nedsänkning i golvet där den som mjölkar får kons juver i bra arbetshöjd.

 Växtodling

Vi odlar mycket vall men även en del spannmål.

All mark ligger inom 1 km från gården, detta göra att vi slipper långa transporter och onödiga utsläpp.

Vallen pressas till ensilage eller betas direkt av djuren.

Spannmålen torkas och används som foder eller säljs vidare.

Djuren betar även en hel del naturbeten där de är viktiga för att hålla landskapet öppet och ekosystemen i gott skick.